Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Czwartek, 21 października 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Aktualności
Konsultacje społeczne - 23 listopada 2020r.
dodano dnia: 2020-11-16 14:43
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: W rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda oraz W rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 23 listopada do 14 grudnia 2020 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Magdalena Drabent - kierownik zespołu projektowego, MDrabent@poznan.mpu.pl; Tomasz Pawliczak – koordynator projektu, TPawliczak@poznan.mpu.pl; Ada Flis – koordynatorka projektu, AFlis@poznan.mpu.pl
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
 
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy
 
Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby konsultacji społecznych dotępne są również na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Przystąpienie do sporządzenia mpzp "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-11-16 08:23
Q1aNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym.
Konsultacje społeczne - 16 listopada 2020r.
dodano dnia: 2020-11-09 12:58
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej" w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 16 listopada do 7 grudnia 2020 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Hanna Sałanowska: hsalanowska@poznan.mpu.pl; Łukasz Brodnicki lbrodnicki@poznan.mpu.pl; Ewa Kwiecień ekwiecien@poznan.mpu.pl
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
 
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!
WAŻNA INFORMACJA!
dodano dnia: 2020-11-03 17:32
Szanowni Państwo,

W poniedziałek 2 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę rządowego rozporządzenia, wprowadzającą pracę zdalną w urzędach administracji publicznej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), w tym w jednostkach samorządu terytorialnego. Według opublikowanej wczoraj zmiany rozporządzenia urzędy administracji publicznej mają od wtorku 3 listopada br. pracować w trybie zdalnym. Nowe przepisy nie wpływają jednak na funkcjonowanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, w której już od dłuższego czasu obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące pracy zdalnej.

W związku z powyższym pozwalamy sobie przypomnieć, że pozostajemy do Państwa dyspozycji w siedzibie Pracowni jedynie w sprawach wyłożonych do publicznego wglądu planów miejscowych – w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz związanych z tymi planami dyskusji publicznych, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oczywiście, tak jak zawsze projekty mpzp są udostępniane również na naszej stronie internetowej www.mpu.pl, a złożenie uwag do planów możliwe jest za pomocą e-maila (mpu@poznan.mpu.pl), ePuapu, pocztą tradycyjną lub w trakcie zdalnej dyskusji publicznej.

W tak ograniczonym zakresie Pracownia będzie funkcjonować do odwołania. Prosimy aby kontaktować się z Miejską Pracownią Urbanistyczną drogą mailową, pod adresem: mpu@poznan.mpu.pl lub telefonicznie pod numerami 61 639 64 60 lub 61 639 64 70. Zamówione materiały będą w miarę możliwości przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku ewentualnej wizyty w siedzibie MPU, ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

Jednocześnie przypominamy zasady organizacji dyskusji publicznych oraz prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych.

Pierwszy etap konsultacji społecznych:
Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały o przystąpieniu do prac nad projektem mpzp. Etap pierwszy, co do zasady, obejmuje publikację materiałów informacyjnych oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu planu miejscowego. Materiały każdorazowo są publikowane na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl).

Drugi etap konsultacji społecznych:
Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest w momencie, gdy gotowa jest koncepcja projektu (powstała między innymi na podstawie wniosków zebranych na pierwszym etapie), a przed skierowaniem projektu do tzw. opiniowania i uzgadniania. Konsultacje społeczne na drugim etapie obejmują publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Na tym etapie, jeśli jest taka potrzeba organizujemy spotkania informacyjne w trybie zdalnym (platforma ZOOM). Niezbędne dane do udziału w spotkaniu zdalnym są publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/). W spotkaniu zdalnym można wziąć udział korzystając z opublikowanego linku internetowego spotkania lub przez zalogowanie się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła spotkania również wcześniej opublikowanych.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna:
Zmiany w przepisach dotyczących sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużym stopniu dotyczą zasad organizacji wyłożeń projektów do publicznego wglądu oraz organizacji dyskusji publicznych. Podobnie jak na drugim etapie konsultacji społecznych, dyskusje publiczne dotyczące projektów mpzp organizowane są w trybie zdalnym (również na platformie ZOOM). Informacje niezbędne do udziału w dyskusji publikowane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.pl) w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/).

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym przebiega w następującym porządku: każda dyskusja rozpoczyna się informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywa się prezentacja projektu, a na końcu jest czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu w dyskusji.

UWAGA! Dyskusje publiczne organizowane zdalnie
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu są nagrywane, co ma zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności sporządzania protokołu z dyskusji oraz zapewnienie sprawnego i niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie trwającym w czasie dyskusji zdalnej na platformie ZOOM. Nagrania z dyskusji nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z dyskusji.

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów mpzp składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Pisma można przesyłać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl
elektroniczna skrzynka podawcza: MPU_Poznan/SkrytkaESP
Punkt informacyjny: 61 63-96-460

Najważniejsze informacje o funkcjonowania urzędu miasta w dobie pandemii można znaleźć w artykule: Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje.

Wyrażamy nadzieję na jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania, czego sobie i Państwu serdecznie życzymy!
Przystąpienie do sporządzenia mpzp "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-11-03 08:28
DrNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w PoznaniuGranice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały
Dyskusja publiczna - 4 listopada 2020r.
dodano dnia: 2020-11-02 15:14
 Szanowni Państwo,
 
w tym tygodniu odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 'Morasko - Radojewo - Umultowo' dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w środę, 4 listopada br. (godz. 17:00).

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w poszczególnych dyskusjach:

link do zdalnej dyskusji
Meeting ID: 982 8805 8694
Passcode (hasło): 724127

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).
Przystąpienie do sporządzenia mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu
dodano dnia: 2020-11-02 08:36
FdNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w PoznaniuGranice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.
Konsultacje społeczne - 2 listopada 2020r.
dodano dnia: 2020-10-30 13:24
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ulicy Klinkierowej oraz "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu,
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 2 do 24 listopada 2020 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
projekt mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu - Magdalena Drabent - kierownik zespołu projektowego, MDrabent@poznan.mpu.pl; Marcin Siwek - z-ca kierownika zespołu projektowego, MSiwek@poznan.mpu.pl; Magdalena Prokocka - koordynatorka projektu, MProkocka@poznan.mpu.pl
projekt mpzp "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu - Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, ADerc@poznan.mpu.pl; Tomasz Rymarski - koordynator projektu, TRymarski@poznan.mpu.pl; Olga Karpińska - koordynatorka projektu, OKarpinska@poznan.mpu.pl; Agnieszka Krupka - koordynatorka projektu:, AKrupka@poznan.mpu.pl
 
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
 
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Dyskusja publiczna - 29 października 2020r.
dodano dnia: 2020-10-27 14:53

 Szanowni Państwo,
 
w tym tygodniu odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w czwartek, 29 października br. (godz. 17:00).

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w poszczególnych dyskusjach:

link do zdalnej dyskusji
Meeting ID: 942 9572 2825
Passcode (hasło): 344239

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Dyskusja publiczna - 20 października 2020r.
dodano dnia: 2020-10-19 14:40
 Szanowni Państwo,
 
w tym tygodniu odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się we wtorek, 20 października br. (godz. 17:00).

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w poszczególnych dyskusjach:

link do zdalnej dyskusji

Meeting ID: 927 4528 4952
Passcode (hasło): 673657

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).